Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwock

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku jest Pan Michał Kotwica mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel 22 779 36 92 wew. 28;
3) Administrator danych osobowych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku - przetwarza dane osobowe na podstawie zapisów ustaw szczególnych i na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z udzielonymi zgodami.
4) Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji świadczeń dla klientów Ośrodka.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku oraz inne organy władzy publicznej określone przepisami prawa.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się o świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomnocy Społecznej w Otwocku.
11) Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.